HS Zeb

Zeb med sin nya förare.

Den första tjänstehund, som jag dresserade var, labrador hanen Zeb. Året var 1986 som han såldes till Norska tullen. Hans första tid hos dem var med bravur, då hans känsliga nos, hittade vid ett flertalet gånger narkotika. Bland annat var en bil innehållande. c:a 10 kg cannabis, gömt i så kallade lönnfack. Dessutom kom han från hundskolans egna uppfödning, med stamnummer HS4200 om jag inte minns helt fel.

Zeb hamnade hos mig av en ren slump, vill jag minnas. Troligen fanns han redan i sökhundsstallet, men blev över från en annan prepparatsök gren.

Det första man gjorde med hundarna, var en första test, med miljö och sökintresse. Då hundskolans hundar skulle markera, med hjälp av tassarna, det vill säga tassmarkering. En markeringsform, som inte är helt enkel, att lära in. Zeb visade snabbt att han var en hund att räkna med.

I stort sett varje sökövning vi hade, var miljön en otroligt viktig ingrediens. Hundarnas övningar var ofta belägna i någon av kommunens kraftverk, eller något av armens förråd, vilket i mina ögon var en otroligt påfrestande miljö, både för hund och dess dressör. Då Zeb gick ut på sin sex veckor långa grundkurs med sin nya förare. Hade han lärt sig detta: Olika sorter av narkotika, väsksök, altså hunden lärde sig att söka i resväskor i en viss ordning, bilsök, utvändigt med koppel, invändigt lös, olika byggnader och miljöer, söka på olika höjder, olika mängd narkotika, sök i terräng, lydnad m.m.

Zeb var tillsammans med mig flitigt återkommande på förevisningar. Det var en otroligt rolig och lärorik resa för mig, så jag passar här på att tacka Uno Eriksson för många oförglömliga minnen, på Statens Hundskola. En liten parentes till detta är, att jag var endast 18-år då Zeb levererades som narkotika hund, och den hund som blev väktarhund skedde då jag var 17-år. Som 18-åring var jag med på tullens repkurser, vilket genomfördes, två veckor årligen, per ekipage, då var jag en av instruktörerna, på en av stationerna de fick övningar i att söka narkotika.